Διαλογισμός στην εργασία: 4 τεχνικές που ξεφορτώνουν το άγχος

Είστε στη δουλειά και έχετε έναν ατελείωτο κατάλογο καθηκόντων, οι συνάδελφοί σας εργάζονται πολύ αργά και ο προϊστάμενος σας μόλις