Ρινοπλαστική

Ρινοπλαστική είναι η χειρουργική επέμβαση με την οποία διορθώνουμε τη μύτη. Με την επέμβαση αυτή μας δίνεται η δυνατότητα να διορθώσουμε τη μύτη