Αληθεύει το γεγονός πως άνδρες και γυναίκες έχουν διαρκώς μια “μάχη των φύλων”; Έχουν όντος διαφορές στον τρόπο σκέψης τους; " />

Σχόλια