Προβολή και προώθηση εταιρίας και/ή brand
03/04/2018

Προβολή και προώθηση εταιρίας και/ή brand

Εκτύπωση 500 καρτών με το λογότυπο σας

Οι κάρτες δίνονται στους παρευρισκόμενους διαφόρων εκδηλώσεων

Νοείται ότι η κάρτα ΔΕΝ δίνετε σε εκδήλωση ανταγωνιστικής εταιρίας


Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τα ειδικά πακέτα προβολής

Σχόλια