Είναι το παιδί μου έτοιμο να φοιτήσει στο σχολείο;
05/02/2019

Ένα ερώτημα που βασανίζει πολλούς γονιούς

Την απάντηση στο ερώτημα μπορεί να την δώσει το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών, Γέφυρες Επικοινωνίας το οποίο προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ, το τεστ Ανιχνευτικής Διαδικασίας Σχολικής Ετοιμότητας!

Το Κέντρο Γέφυρες Επικοινωνίας, είναι εξουσιοδοτημένο να εφαρμόζει την «ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ Α΄ΤΕΣΤ» !

Το τεστ αυτό απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-6 ετών καθώς επίσης και σε παιδιά που έχουν κάνει αναστολή φοίτησης (επανάληψη Νηπιαγωγείου). Ελέγχει την Σχολική Ετοιμότητα του παιδιού, εάν δηλαδή το παιδί έχει τις απαραίτητες ικανότητες και την ωριμότητα που χρειάζεται για να παρακολουθήσει με επιτυχία και χωρίς δυσκολίες το Δημοτικό Σχολείο.

Το Τεστ αυτό είναι στην ουσία ένας ανιχνευτικός μηχανισμός που τον χρησιμοποιούν μαζί με τα υπόλοιπα screening tests που διαθέτει το Κέντρο Γέφυρες Επικοινωνίας για την ανίχνευση του δυναμικού του παιδιού.

Όπως μας λένε οι υπεύθυνοι του κέντρου, με το Α΄ ΤΕΣΤ μπορούμε να προλάβουμε μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες είναι δυνατό να οφείλονται σε αδιάγνωστες δυσκολίες στην γνωστική ικανότητα, κρίση, σύνθετη σκέψη, ομιλία, λεπτούς χειρισμούς, συμπεριφορά και προσοχή.

Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας ανακοινώνονται με γραπτή αναφορά και εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο και με προσωπική επαφή με τους γονείς.

Στο Κέντρο Γέφυρες Επικοινωνίας, διενεργείτε επίσης ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ!

Οι Λογοθεραπευτικές και Μαθησιακές εκτιμήσεις γίνονται ατομικά, από εγγεγραμμένους εμπειρογνώμονες

Στόχος των εκτιμήσεων είναι να εντοπιστούν οι πιθανές δυσκολίες αλλά και αίτια που μπορεί να συμβάλουν σε αυτές ώστε να αποκατασταθούν έγκαιρα.

Η προσφορά ισχύει για τον μήνα Φεβρουάριο!

Περιορισμένος αριθμός θέσεων!

Για πληροφορίες:

99 585592, 99 133765

Πέτρου Τσίρου 72, Λεμεσός

[email protected]

Γέφυρες Επικοινωνίας - Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Σχόλια